Evelyne Vereecke

Psychologie

Evelyne Vereecke

Evelyne Vereecke

Eerstelijnspsycholoog

Evelyne Vereecke is afgestudeerd als master in de klinische psychologie. Zij specialiseerde zich in de eerstelijnspsychologische zorg en schoolt zich momenteel bij tot EMDR-practicioner. Evelyne werkt op maandag in de huisartsenpraktijk.

Zij is:

 • In het bezit van een visum als gezondheidszorgberoep
 • Ingeschreven als psycholoog bij de Psychologencommissie (overheidsinstantie),
 • Gecertifieerd klinisch psycholoog, aangesloten bij de beroepsvereniging VVKP.

 

Wat is eerstelijnspsychologische zorg?

Eerstelijnspsychologische zorg is een eerder kortdurende en laagdrempelige begeleidingsvorm bij vaak voorkomende, lichte tot matige klachten. Dit zorgmodel gaat ervan uit dat psychische klachten zich bij heel veel mensen voordoen en ontstaan uit de interactie tussen stressvolle omstandigheden en de manier waarop iemand daarmee omgaat. Het gaat om vaak voorkomende psychologische problemen zoals:

 • overspannenheid,
 • burn-out,
 • rouw- of verwerkingsmoeilijkheden,
 • sociale angst,
 • overmatig piekeren,
 • depressieve klachten,
 • laag zelfbeeld,
 • enkelvoudig trauma,
 • enzovoort.

 

Hoe werkt onze eerstelijnspsychologe?

Het eerste gesprek, of de intake, is een kennismakingsgesprek. Samen met u verkent de psychologe uw zorgen en moeilijkheden. Ze kan u vragen om een vragenlijst in te vullen. Met behulp van de verzamelde informatie scheppen jullie samen een duidelijker beeld van de klachten en van uw sterktes en zwakkere kanten. Hierna gaan jullie samen op zoek naar het meest geschikte traject.

Hierna kan de eerstelijnspsychologe een kortdurende begeleiding opstarten. Ze reikt u hierbij handvatten aan waarmee u actief aan de slag gaat in uw dagdagelijkse omgeving. Het gebeurt ook dat  zij u, in nauw overleg, naar een andere hulpverlener doorverwijst met expertise in een bepaalde aanpak of met meer ervaring in een specifiek klachtendomein. Deze hulpverlener kan iemand binnen of buiten de groepspraktijk zijn. Een doorverwijzing vindt meestal plaats na het eerste, tweede of derde gesprek, maar kan ook in samenspraak later in het traject gebeuren.

Hoe maak ik een afspraak bij de eerstelijnspsychologie?

Uw huisarts kan u doorverwijzen of u kan rechtstreeks een afspraak maken via het algemeen telefoonnummer van de huisartsenpraktijk (016 23 91 45).

Samenwerking met de huisarts

De gesprekken met de eerstelijnspsychologe vallen onder het beroepsgeheim. Om u zo goed mogelijk verder te helpen, kan het nuttig zijn dat zij bepaalde informatie uitwisselt met uw huisarts. Deze informatie-uitwisseling is beperkt tot wat relevant is, gebeurt steeds op vertrouwelijke wijze, in het kader van het gedeeld beroepsgeheim, en enkel mits uw voorafgaande toestemming.

 Terugbetaling

Sinds kort is er een project vanuit de federale overheid dat bepaalde eerstelijnspsychologen terugbetaalt. Dit project bevindt zich in de opstartfase. Bovendien gaat het om een beperkt aantal psychologen die voor meerdere huisartsenpraktijken tegelijkertijd werken. Onze eerstelijnspsychologe, actief binnen onze huisartsenpraktijk, werkt nog niet binnen dit terugbetalingsmodel. Vaak betalen mutualiteiten via hun aanvullende verzekering  wel een stukje van de psychologische begeleiding terug. Gelieve dit te bevragen bij uw ziekenfonds.


 

Psychologie

Jo Smet

Psychologie