Evelyne Vereecke

Psychologie

Evelyne Vereecke

Evelyne Vereecke

Eerstelijnspsychologe

Evelyne Vereecke is afgestudeerd als master in de klinische psychologie. Zij volgde de permanente vorming in de klinische neuropsychologie en schoolt zich momenteel bij in de eerstelijnspsychologische zorg. Ze werkt in de huisartsenpraktijk als eerstelijnspsychologe.

Zij is:

 • Erkend als psycholoog door de Psychologencommissie (overheidsinstantie),
 • Gecertifieerd klinisch psycholoog, aangesloten bij de beroepsvereniging VVKP.

Wat is eerstelijnspsychologische zorg?

Eerstelijnspsychologische zorg is een kortdurende en oplossingsgerichte begeleidingsvorm voor personen met milde tot matige klachten. Dit zorgmodel gaat ervan uit dat klachten ontstaan door stressvolle omstandigheden in combinatie met de manier waarop een persoon daarmee omgaat. Het gaat om vaak voorkomende psychologische problemen zoals:

 • overspannenheid,
 • burn-out,
 • rouw- of verwerkingsmoeilijkheden,
 • angsten,
 • depressieve gevoelens,
 • laag zelfbeeld,
 • relationele problemen
 • onverklaarde lichamelijke klachten,
 • enzovoort.

Hoe werkt onze eerstelijnspsychologe?

Het eerste gesprek, of de intake, is een kennismakingsgesprek. Samen met u verkent de psychologe uw zorgen en moeilijkheden. Ze kan u vragen om een vragenlijst in te vullen. Met behulp van de verzamelde informatie krijgt zij een duidelijker beeld van uw klachten en uw sterke kanten. Hierna gaat zij samen met u op zoek naar de beste oplossing.

Zijn u klachten mild tot matig? Dan begeleidt de eerstelijnspsychologe u zelf. Vaak zijn enkele gesprekken voldoende om u terug op weg te helpen.

Vereisen uw klachten een gespecialiseerde behandeling? Dan bespreekt ze dit eerst met u. Vervolgens verwijst ze u door naar een andere hulpverlener die meer ervaring heeft met uw specifieke knelpunten. Deze hulpverlener kan iemand binnen of buiten de groepspraktijk zijn. Een doorverwijzing vindt meestal plaats na het eerste of tweede gesprek.

Hoe maak ik een afspraak bij de eerstelijnspsychologie?

Uw huisarts kan u doorverwijzen of u kan rechtstreeks een afspraak maken via het algemeen telefoonnummer van de huisartsenpraktijk :

016 23 91 45

Samenwerking met de huisarts

De gesprekken met de eerstelijnspsychologe vallen onder het beroepsgeheim. Om u zo goed mogelijk verder te helpen, is het nuttig dat zij ook informatie uitwisselt met uw huisarts. Deze informatie-uitwisseling gebeurt steeds op vertrouwelijke wijze en enkel mits uw voorafgaande toestemming.

 

Psychologie

Jo Smet

Psychologie