Roos Steens

Gezins- en relatietherapie

Roos Steens

 

Roos Steens studeerde pedagogie aan de Vrije Universiteit Brussel en volgde nadien een vierjarige opleiding in de gezins- en relatietherapie aan het IPRR. Roos werkt telkens op vrijdagavond in de groepspraktijk en werkt daarnaast als stafmedewerker in Jeugdzorg Emmaüs, waar ze in samenwerking met de KU Leuven werkt aan een doctoraat (https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0083585)

 

Roos biedt binnen de praktijk zowel individuele, gezins- als relatietherapie, maar telkens vanuit systemische invalshoek. Dat betekent dat relaties centraal staan: de relaties tussen gezinsleden, de partnerrelatie, ouder-kindrelatie of de relatie van een kind met leeftijdsgenoten. Ook wordt waar nodig samengewerkt met andere betrokken diensten (CLB, school, individueel therapeut, ...) of steunbronnen van het gezin/ het kind/ de partners. Dit vanuit de overtuiging dat de relaties die we aangaan zeer bepalend zijn voor onze eigen identiteit, hoe we ons voelen en hoe we ons leven kunnen uitbouwen én bijgevolg vaak de sleutel zijn om moeilijke situaties om te buigen.

 

Thema's: gedragsproblemen of depressieve symptomen bij kinderen en jongeren, discussies en ruzies tussen gezinsleden, communicatieproblemen, relatiemoeilijkheden, ...--

Roos Steens

Orthopedagoog -systeemtherapeut

Groepspraktijk Van 't Sestich