PRAKTISCHE CORONA AFSPRAKEN

Wij vragen U de reguliere zorg niet uit te stellen en online of telefonisch de nodige afspraken te maken. De huisartsen nemen alle beschermende maatregelen in kader van COVID-19 pandemie. Wij vragen uw mondmasker aan te doen bij het betreden van de wachtzaal.

U moet ons zeker bellen wanneer U voldoet aan volgende symptomen :

- minstens één van deze hoofdsymptomen: hoest, kortademigheid, pijn ter hoogte van de borststreek, plotse smaak en/of geurverlies zonder duidelijke oorzaak

OF

- minstens twee van deze symptomen: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoofdpijn of bij ouderen atypische klachten zoals verlies van eetlust, waterige diarree zonder duidelijke oorzaak, acute verwardheid, plotse val zonder duidelijke oorzaak

 OF

- verergering van slepende gekende luchtweg symptomen (COPD, astma, chronische hoest…) 

 

AFBOUWSTRATEGIE

Sinds 12 maart werden een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van covid-19 in ons land te beteugelen. De vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames en het afvlakken van de curve van overlijdens maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen.

Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.

 

REGELS BLIJVEN VAN KRACHT

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als

  • Het beperken van contacten tussen mensen;
  • Het respecteren van veilige afstanden;
  • Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd, zoals regelmatig je handen wassen, het dragen van mondmasker ook in onze wachtzaal, gebruik van papieren zakdoekjes en je arts contacteren als je ziek bent.

 

VOORWAARDEN OM TE SLAGEN

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen.

  • Wat de testing betreft, willen we een laboratoriumtest aanbieden aan alle mensen die hem nodig hebben, d.w.z. iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is, voor mensen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus en voor mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon. Dit kan vanaf 04 mei maar uitsluitend na een teleconsult met uw huisarts (fase 1a).
  • Wat de tracing betreft, willen we onderzoeken met wie iemand in contact is geweest als die drager van het coronavirus blijkt te zijn. Als we die personen snel kunnen opsporen, kunnen we hen informeren dat ze ook drager kunnen zijn van het virus en hen het juiste advies geven.  Contactopvolging is een methode die wereldwijd gebruikt wordt om de verspreiding van ziektes te beperken en werd al gebruikt voor bijvoorbeeld mazelen. Dit kan vanaf 11 mei maar ook hier uitsluitend na teleconsult met uw huisarts.

 


 

 

 

 

 

Ga terug naar overzicht