Lieselot Debruyne

Psychologie

Lieselot Debruyne

Psychotherapie voor jongeren,studenten en jong volwassenen (16j–30j) 

Lieselot Debruyne is in 2007 afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie aan de KULeuven en volgde nadien een 4-jarige opleiding tot relatie- en gezinstherapeut aan het IPRR-instituut in Mechelen.

Zij is:

 • In het bezit van een visum om als Klinisch Psycholoog het gezondheidszorgberoep te mogen uitoefenen,
 • Ingeschreven als psycholoog bij de Psychologencommissie (overheidsinstantie),
 • Gecertifieerd therapeute, aangesloten bij de beroepsvereniging BVRGS.


Ze werkt in CGG PassAnt Haacht als psychologe in het kinder- en jongerenteam.

Op vrijdagvoormiddag begeleidt ze in de huisartsenpraktijk Van ’t Sestich jongeren, studenten en jong volwassenen rond diverse moeilijkheden zoals:

 • Gedrags- en emotionele moeilijkheden
 • Angstproblemen
 • Relatie- en interactie problemen
 • Overmatig piekeren
 • Depressieve klachten
 • Laag zelfbeeld
 • Rouw- of verwerkingsproblemen
 • Stress, overspannenheid

Na een intakegesprek waarin uw hulpvraag en verwachtingen verkend worden en u kennis kan maken met haar manier van werken, worden afspraken gemaakt voor een verdere begeleiding. Er wordt gedurende de begeleiding, met uw toestemming, nauw samengewerkt met betrokken partijen zoals het gezin, de huisarts, andere hulpverleners, …

Je kan een afspraak maken via je huisarts of rechtstreeks via het algemeen telefoonnummer van de huisartsenpraktijk (016/23.91.45).

 • Een gesprek duurt 50 minuten
 • Kostprijs 60 euro (deze sessies vallen niet binnen het terugbetalingsproject, de meeste mutualiteiten of ziekteverzekeringen voorzien wel een tussenkomst)

Psychologie

Tom Delvaux

Psychologie