Lieselot Debruyne

Kinderpsychologie

Lieselot Debruyne

Lieselot Debruyne is in 2007 afgestudeerd als Klinisch Psychologe aan de KuLeuven en volgde nadien een 4-jarige opleiding tot relatie- en gezinstherapeut aan het IPRR-instituut in Mechelen. Ze is erkend psychologe bij de Psychologencommissie.

Ze werkt als gezinsbegeleidster in CKG de kleine parachute in Vilvoorde waar ze gezinnen begeleidt die moeilijkheden ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen.

Op woensdagvoormiddag en -namiddag begeleidt ze in de huisartsenpraktijk Van ’t Sestich kinderen, adolescenten, jong volwassenen en gezinnen rond diverse moeilijkheden zoals:

-          Gedrags- en emotionele  moeilijkheden (Angsten, sombere gevoelens, verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, pesten en gepest worden, leren opkomen voor jezelf, kwaadheid, depressie…)

-          AD(H)D en Autisme Spectrum Stoornis

-          Opvoedingsondersteuning

-          Moeilijkheden rond sociale vaardigheden

-          Negatief zelfbeeld

-          Psychosomatische klachten

-         

Na een verkennend intakegesprek waarin uw hulpvraag en verwachtingen verkend worden en u kennis kan maken met onze manier van werken, worden afspraken gemaakt voor een verdere begeleiding. Er wordt gedurende de begeleiding, met uw toestemming, nauw samengewerkt met de betrokken partijen zoals het gezin, de school, het CLB, andere hulpverleners, …