Voorschriften

Aangezien het RIZIV en de Orde der Geneesheren niet toestaan dat voorschriften en attesten worden verstrekt buiten de raadpleging, is het vanaf 1 juni 2009 enkel mogelijk deze te bekomen via het secretariaat tussen 8u en 12u30 of  tussen 13u en 18u. Vanaf 18u tot 20u kan dit bij de artsen zelf. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat u steeds voldoende voorschriften vraagt aan uw arts tijdens elke consultatie. Indien u toch voorschriften of attesten nodig hebt wegens verplaatsen van een afspraak of bij verlies, kan u deze bekomen tijdens de raadplegingsuren en dit een dag na de aanvraag. Het bedrag dat hiervoor aangerekend wordt, is conform de tarieven van het RIZIV.

Via het Helena-platform kunnen de voorschriften en eventueel bepaalde onderzoeksresultaten op een veilige en wettelijke manier naar u doorgemaild worden. Surf hiervoor naar Helena.care en open uw account met de Itsme-app op uw smartphone of via uw electronische identiteitskaart met een kaartlezer. Voor meer informatie: https://info.helena.care/