Praktijkvisie & Zorgaanbod

Wij werken samen in groepsverband met ruimte voor overleg. Alle medische gegevens worden opgeslagen in een centraal dossier, toegankelijk voor alle artsen. Wij bieden U een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aan.
In samenwerking met U streven wij ook een integrale zorgverlening na, vanuit de overtuiging dat uw welzijn niet alleen bepaald wordt door ziekte, maar ook door uw eigen beleving, sociale en maatschappelijke factoren.
Wij willen deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met onze andere hulpverleners binnen de praktijk (diëtiste, fysische geneesheer, (kinder)-psychologen, logopediste, podoloog en psychiater) maar ook met artsen-specialisten, verpleegkundigen en kinesitherapeuten buiten de praktijk én met de bevoegde instanties (thuiszorg, overheid, netwerk palliatieve zorg, ziekenfondsen). Onze praktijkassistente helpt ons en U hierbij.

Alle artsen scholen zich continu bij en zijn houder van het getuigschrift in de electrocardiografie en de longfunctiemeting.

Bijzondere interessegebieden:

- palliatieve zorg

- LEIF arts (Dr M.Libert)

- sportgeneeskunde (Dr O.Van Damme) 

- acute geneeskunde (Dr C.Van der Mullen-houder van het brevet in de acute geneeskunde). 

- begeleiding van zwangerschap

- opleidingspraktijk waar reeds vele jonge huisartsen hun opleiding genoten