Medische informatie

De media vormen het belangrijkste kanaal voor gezondheidsinformatie: 90% van de mensen verwerft kennis over gezondheid via de pers. Zeer nuttig, maar soms ook tegenstrijdig. Lezers, luisteraars, kijkers en surfers worden overspoeld met gezondheidsinformatie en kunnen door de bomen het bos niet meer zien…

Tot 75% van de patiënten surfen vaak op internet om meer informatie te krijgen over hun aandoening. Maar in meer dan de helft van de gevallen is de informatie op het internet onduidelijk of fout. Dat kan gevaarlijk zijn omdat meer dan 11% van de patiënten op deze basis beslissen om niet naar de arts te gaan…

CEBAM, het Belgisch Centrum voor “Evidence-Based Medicine ” , letterlijk: “geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen“ heeft een nieuwe website geopend www.gezondheidenwetenschap.be. *

Enerzijds bevat deze website “patiëntenrichtlijnen” www.gezondheidenwetenschap.be/over-het-project/wat-is-een-patientenrichtlijn . Hiervoor worden artsenrichtlijnen vertaald naar een toegankelijke taal door een praktiserende arts. Een tweede praktiserende arts herleest deze patiëntenrichtlijn en vergelijkt die met de oorspronkelijke artsenrichtlijn. Een patiënt leest het resultaat na en kijkt of hij of zij alles begrijpt. Tenslotte wordt de richtlijn taalkundig onder de loep genomen: de eindredactie. Daarna komt de patiëntenrichtlijn op de website .

Anderzijds is er de rubriek “gezondheidsnieuws onder de loep” www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep . Vijf keer per week wordt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht gehouden. Opvallende gezondheidsberichten worden becommentarieerd en het wetenschappelijk onderzoek dat erachter schuil gaat wordt uitgepluisd. Er wordt duiding gegeven bij nieuwe studies, studies worden in een bredere context gekaderd en de patiënt krijgt begrijpbare, maar vooral wetenschappelijk onderbouwde conclusies.

Tenslotte kunnen we ook het zeer uitgebreide aanbod van brochures en beeldmateriaal voor patiënten van het UZ Leuven aanbevelen om tot een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op uw medische vragen te komen; www.uzleuven.be/brochures-en-films . Dit geldt zeker ook voor de Nederlandse website www.thuisarts.nl .


Neem gerust een kijkje


Het team Vantsestich