Griepvaccinatie

Beste patiënt(e)

Dit is een oproep voor de griepvaccinatie
Nu dit jaar nog steeds het coronavirus circuleert, is griepvaccinatie meer dan ooit belangrijk.

Voor wie is griepvaccinatie zeker belangrijk
• Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen.
• Iedereen ouder dan 65j.
• Iedereen vanaf de leefijd van 6 maanden met diabetes of een andere chronische ziekte van bijvoorbeeld hart, longen (ernstig astma of COPD), lever, nieren of spieren. Of mensen die een verminderde weerstand hebben door een andere ziekte of een behandeling.
• Alle personen die opgenomen zijn in een woonzorgcentrum, een psychiatrische instelling of een instelling voor personen met een beperking.
• Alle mensen die samenwonen met de bovengenoemde risicopersonen of die zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden.
• Alle personen werkzaam in de gezondheidssector.
• Omwille van de corona-epidemie: iedereen vanaf 50 jaar.

Hoe laat u zich vaccineren?
Vraag uw vaccin in de apotheek. U heeft hiervoor geen voorschrift meer nodig van uw arts.
Bewaar het vaccin in de koelkast tot uw doktersafspraak. Bent u iemand voor wie het vaccin wordt aanbevolen, dan wordt uw griepvaccin gedeeltelijk terugbetaald.
U laat u best vaccineren tussen einde oktober en midden december. Als u momenteel nog geen afspraak heeft bij uw huisarts voor het griepvaccin kan U online een afspraak boeken op zaterdag 05 november en zaterdag 19 november 2022.

Wij vragen u om stipt op het vastgelegde tijdstip te komen met het griepvaccin, uw eID kaart en losse kledij om de bovenarm makkelijk te ontbloten.

Deze mail is een uitnodiging. U bent uiteraard niet verplicht om u te laten vaccineren maar als uw zorgverlener raden wij dit zeker aan voor de bovenvermelde risicogroepen.

Beste groeten,
Team Van ’t Sestich

Ga terug naar overzicht